مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

طرح توجیهی

طرح توجیهی چیست؟

مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی شامل یک پکیج مطالعاتی می باشد که هر سرمایه گذاری قبل از اقدام به سرمایه گذاری و شروع عملیات ساخت و یا فعالیت نیاز به تهیه یک گزارش طرح توجیهی دقیق از وضعیت صنعت یا خدمات در نظر گرفته شده در بازار واقعی می‌باشد.

در گزارش توجیهی یا همان طرح توجیهی بخش‌های مختلف شامل بررسی سابقه و رزومه متقاضی و یا معرفی سرمایه‌گذار ، مطالعات بازار و یا مطالعات اقتصادی محصول یا خدمتی که در آینده تولید یا ارائه می گردد معرفی می‌شود همچنین طرح توجیهی شامل بخش بررسی‌های فنی سرمایه‌گذاری و ارزیابی مالی با نرم افزار کامفار می باشد.

در بخش سابقه متقاضی طرح توجیهی به معرفی مدیران شرکت و سهامداران و رزومه تخصصی هر یک پرداخته و ساختار شرکت به طور کامل معرفی می گردد همچنین در این بخش طرح توجیهی به معرفی توانمندی‌های مالی سرمایه‌گذار و نیز توانمندی‌های بالقوه و بالفعل فنی سرمایه‌گذار پرداخته می‌شود.

در بخش مطالعات بازار طرح توجیهی به معرفی کامل محصول یا خدمات مورد نظر و استانداردها و مشخصات فنی کامل آن پرداخته و در ادامه آن بررسی کامل رقبا و عرضه کننده‌گان محصول یا خدمت مورد نظر و میزان عرضه آن در بازار هدف پرداخته می‌شود و در پایان گزارش بازار طرح توجیهی موازنه عرضه و تقاضای محصول یا خدمت مورد نظر تحلیل می‌گردد.

در بخش بررسی فنی طرح توجیهی پس از شرح کامل روش تولید یا روش خدمات مورد نظر به برآورد هزینه‌های سرمایه گذاری به تفکیک هر بخش پرداخته می‌شود و در پایان به برآورد هزینه‌های جاری و یا هزینه های ثابت و متغیر سالیانه پرداخته می‌گردد.

در بخش مالی و کامفار طرح توجیهی پس از مدل نمودن کسب کار در نرم افزار کامفار شاخص های مالی و اقتصادی طرح توجیهی به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و آنالیز حساسیت طرح نسبت به تغییرات هزینه‌های سرمایه ثابت ، تغییرات هزینه‌های سالیانه طرح توجیهی و تغییرات قیمت فروش طرح و همچنین نقطه بازگشت سرمایه ، نقطه سربه‌سر سرمایه‌گذاری ، نرخ بازده داخلی طرح توجیهی ، خالص ارزش فعلی سرمایه‌گذاری ، نسبت‌های مالی و... پرداخته می‌شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
شماره تماس