021-22750811
مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱
ورود همکارانعضویت همکاران

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

9 / 10
از 3 کاربر

صندوق صحا یا صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک زیر مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت می‌باشد که جهت حمایت صنایع الکترونیک و it کشور در زمینه ارائه تسهیلات کم بهره در زمینه‌های طراحی ، تحقیقات ، نمونه سازی ، تجاری سازی ، تولید پایلوت ، تولید انبوه ، تاییدیه‌های استاندارد ، بازاریابی و شرکت در نمایشگاه‎ها فعالیت می‌نماید.
متقاضی پس از تهیه طرح توجیهی و نامه درخواست به صندوق صحا مراجعه نموده و پس از ارزیابی طرح توجیهی و اهلیت متقاضی تسیهلات پرداخت خواهد شد. قابل ذکر است جهت استفاده از تسهیلات صندوق صحا نیازی به معرفی نامه از سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها نمی‌باشد.
فرایند ارزیابی طرح توجیهی و ارائه تسهیلات در صندوق صحا به گونه‌ای می‌باشدکه با توجه به پارامترهای طرح توجیهی طول مدت قرارداد از پرداخت تسهیلات تا انتهای بازپرداخت حداکثر ۳ سال و نرخ سود دریافتی بین ۵% الی ۱۵% می‌باشد که با توجه به اینکه طرح توجیهی ارائه شده تحقیقاتی باشد نرخ بهره مصوب به ۵% نزدیکتر خواهد بود و برعکس اگر طرح توجیهی ارائه شده به مدل تجاری نزدیک تر باشد نرخ بهره مصوب به ۱۵% نزدیکتر خواهد بود ولی عموما رنج کلی نرخ بهره مصوب طرح های صندوق صحا عددی بین ۸% تا ۱۲% خواهد بود.
قابل ذکر است سقف تسهیلات ارائه شده صندوق صحا ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳ میلیارد تومان خواهد بود که تصویب تسیهلات پیشنهادی ۱.۰۰۰ میلیون ریال در حوزه اختیارات مدیر عامل صندوق صحا ، تصویب تسهیلات طرح‌های ۱.۰۰۰ میلیون ریال الی ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال با کمیته فنی صندوق صحا و تصویب تسهیلات طرح‌های ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال الی ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال با کمیته فنی صندوق صحا و هیئت مدیره صندوق میسر می‌باشد.
قابل ذکر است متقاضی پس از پذیرش و تایید همواره می‌تواند ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳ میلیارد تومان از صندوق صحا تسهیلات دریافت نماید به این صورت که پس از اتمام بازپرداخت تسیهلات می تواند برای ۳ میلیارد تومان بعدی درخواست نماید. همچنین اگر طرح توجیهی متقاضی بزرگتر از رقم سقف تسهیلات صندوق صحا باشد می‌توان طرح توجیهی مورد نظر را کوچک و به چند فاز تقسیم نمود و با روش ذکر شده متقاضی درخواست تسهیلات نماید.
اگر طرح توجیهی ارائه شده توسط متقاضی تماما مربوط به صنایع الکترونیک نباشد صندوق تنها از بخش الکترونیکی طرح حمایت می نماید ولی در هر حال طرح توجیهی ارائه شده به صندوق صحا می بایست حداقل ۵۰% آن مربوط به صنایع الکترونیک باشد.

ثبت نظر
نام شما :
تلفن :