مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

طرح های نیروگاهی

شرح خدمات مشاوره:

  • تهیه مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی نیروگاه F. S
  • مشاوره در انتخاب مولد( مولدهای مورد تایید مرکز توسعه تولید پراکنده توانیر) و مکان طرح با توجه به بنیه مالی سرمایه گذار و در نظر گرفتن بازده مولد ها به گونه ای که بیشترین حمایت های مصوب را شامل شود
  • اخذ موافقت نامه احداث نیروگاه
  • اخذ مجوزهای گاز و محیط زیست
  • اخذ تاییدیه فنی مولدها
  • تهیه گزارش مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه
  • اخذ تاییدیه اتصال به شبکه نیروگاه
  • اخذ پروانه احداث
  • تنظیم مفاد قرارداد خرید تضمینی برق
  •  تهیه مطالعات بازیافت حرارت
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
شماره تماس
8 / 10
از 17 کاربر