021-22750811
مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱
ورود همکارانعضویت همکاران

نظارت بر احداث واحد های صنعتی

10 / 10
از 1 کاربر

شرح خدمات نظارت بر اجرای طرح های صنعتی مطصا :

 • دریافت مدارک و مستندات و خلاصه سوابق پروژه و اطلاعات مربوط به مصوبات و قراردادهای بانکی از کارفرما یا بانک عامل.
 • برگزاری جلسه با کارفرما و تهیه صورت جلسه.
 • برگزاری جلسات اولیه و دوره ای با کارفرما به منظور تشریح فرآیند ارائه خدمات و توضیحات و اطلاعات درخصوص ضوابط و مقررات نظام بانکی ، تشخیص و تعیین مشکلات و محدودیت های انجام فعالیت های پروژه و تشریح گزارش های تنظیم شده.
 • بررسی و مطالعه سوابق پروژه.
 • تهیه گزارش اولیه و ارائه گزارش به بانک عامل و کارفرما.
 • کنترل هزينه هاي طرح از طريق کنترل پرداختهاي تحقق يافته متقاضي به عوامل اجرايي ذينفع و ساير هزينه هاي مستقيم پرداخت شده براي اجراي آن.
 • ارایه گزارش های اولیه و پیش بینی دو ماهه آتی که نشان دهنده جزئیات هزینه های انجام شده باشد، هزینه های مورد نیاز، درصد پیشرفت زمانی و هزینه ای، زمانهای کل و باقیمانده پس از در اختيار گرفتن طرح توجيهي .
 • رسم WBS پروژه به نحوي که سطح اول آن با طرح توجيهي مطابقت داشته باشد و تعداد فعاليتها در سطح آخر بين يكصد تا دويست فعاليت جهت طرحهاي با پيشرفت فيزيكي كمتر از 10  درصد باشد.
 • منابع مصرفي هر کدام از فعاليتها فقط هزينه هاي سرمايه گذاري مندرج در طرح توجيهي در نظر گرفته می شود.
 • مشاور ناظر پيشنهادهاي اصلاحي به منظور کاهش هزينه هاي اجرايي، پيش گيري از افزايش هزينه ها و يا ارتقاء کيفيت اجراي طرح ارائه می نماید.
 • اعلام زمان مناسب جهت فراهم شدن امکانات راه اندازي به موقع طرح در خصوص تامين مواد اوليه لازم، تامين نيروي انساني آموزش ديده مورد نياز و تاسيسات زيربنايي لازم با رعايت اصول محيط زيست.
 • بازدید از محل اجرای طرح و طرفهای سازنده ماشین آلات و تجهیزات در مقاطع یک ماهه یا دو ماهه.
 • بازدید های دوره ای از طرح با دوره های زمانی ارائه گزارش پیشرفت.
 • تهیه گزارش پیشرفت پروژه و محاسبه پيشرفت فيزيکي پروژه براساس پارامترهاي زماني و هزينه ای در  هر کدام از فعاليتها با تاثير گذاري مساوي در پيشرفت فعاليت و ارائه توضيحات مورد نياز در خصوص عدم پيشرفت فعاليتهاي پروژه , افزايش هزينه ها و يا تغييرات احتمالي بوجود آمده در سرفصلهاي طرح .
 • اظهار نظر بر روي مواردي که از سوي بانک به مشاور ناظر ارجاع مي شود.
 • مشاور ناظر در صورت درخواست کارفرما، ارایه سایر خدمات مشاوره خارج از چارچوب موضوع و شرح خدمات این قرارداد ، را موکول به قرارداد جداگانه می نماید.
 • در کلیه گزارشات مشاور ناظر توضیحات مورد نیاز در خصوص عدم پیشرفت فعالیتهای پروژه ، افزایش هزینه ها و یا تغییرات احتمالی بوجود آمده در سر فصلهای طرح را ضمیمه می نماید.
 • مشاور ناظر کلیه گزارشها را با استفاده از نرم افزار کنترل پروژه پریماورا ارائه می نماید.
ثبت نظر
نام شما :
تلفن :