021-22750811
مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱
ورود همکارانعضویت همکاران

راهنمای سرمایه گذاری

8 / 10
از 5 کاربر

راهنمای دریافت جواز تاسیس :

جهت دریافت جواز تاسیس با توجه موقعیت جغرافیایی زمین صنعتی مورد نظر می بایست پس از تهیه طرح توجیهی و مطالعات امکانسجی مورد نظر و ثبت نام در وب سایت بهین یاب مدیر عامل شرکت یا وکیل رسمی یا شخص درخواست کنند جواز به سازمان صنعت معدن و تجارت استان مربوطه مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس:
۱- اشخاص حقیقی (جواز تاسیس به نام شخص) : اصل و کپی شناسنامه
۲- اشخاص حقوقی (جواز تاسیس به نام شرکت) : اصل و کپی شناسنامه صاحبان حق امضاء، مهر شرکت، اظهارنامه، شرکت نامه، تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

مدت زمان انجام فرآیند: ۷ روز

 

مراحـــــل اخذ جواز تاسیس:

شروع---->تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی----->مراجعه به شرکت شهرک های صنعتی استان مربوطه و دریافت اطلاعات مربوط به زمین مورد نظر----->تکمیل فرایند ثبت نام در وب سایت بهین یاب وزارت صنعت معدن تجارت و یا تکمیل مراحل مربوطه در سازمان جهاد کشاورزی استان----->مراجعه به سازمان مربوطه و اخذ جواز تاسیس

 

 

راهنمای خرید زمین در شهرک های صنعتی:


الف: ارائه مدارك جهت تشكیل پرونده :
* مراجعه به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مربوطه  جهت اخذ معرفی نامه
* انجام مشاوره با نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوطه مستقر دراداره کل صنایع استان جهت بررسی شرایط خاص صنعت مورد نظر و تطبیق آن با شرایط شهرکهای درحال واگذاری وارائه گزینه های ممكن به متقاضی
* مراجعه به دفتر شهرك موردنظر، واقع در شهرك
* ارائه معرفی نامه از سازمان صنعت،معدن و تجارت مربوطه جهت اخذ زمین
* در مورد اشخاص حقوقی ارائه فتوكپی اساسنامه، فتوكپی روزنامه رسمی با آخرین تغییرات، فتوكپی واصل شناسنامه كلیه صاحبان امضاء و در مورد اشخاص حقیقی فقط فتوكپی واصل شناسنامه صاحبان امضا.

ب: انتخاب زمین:
* متقاضی می تواند از حداقل سه گزینه زمین مختلف بازدید به عمل آورده و یکی را انتخاب نماید.این گزینه ها بابررسی های لازم در خصوص متراژ درخواستی نوع تولید و رعایت مسائل زیست محیطی مشخص خواهند شد.
* زمین انتخاب شده توسط متقاضی به مدت هفت روز در حالت رزرو باقیمانده و چنانچه طی این مدت متقاضی اقدام به واریز وجه و پی گیری ننماید زمین مورد نظر به سایر متقاضیان واگذار خواهد گردید.
* متقاضیان می توانند جهت اطلاع از و ضعیت زمین های واگذار شده و مرغوبیت آنها به ویترین نصب شده در دفتر شهرک مربوطه مراجعه نمایند.

ج: پرداخت وجه :
* پس از تصویب قطعه ،دریافت هزینه های بهره برداری از زمین و اعیانی و تاسیسات از طریق امور واگذاری و خدمات انجام می پذیرد.
* در كلیه شهركها ۳۰% از كل مبلغ به صورت نقد و ۷۰% باقیمانده به صورت اقساط ۳۰ ماهه در قالب ۱۰ قسط سه ماهه دریافت می گردد.
* سفته ها به تاریخ ذکر شده شرکت شهرک های صنعتی استان مربوطه می بایست نوشته شود و متقاضی می بایست از درج هر تاریخ دیگر خودداری نماید.(سفته ها به قیمت مصوب بانک مرکزی در قسمت امور مالی شهرک صنعتی مربوطه عموما موجود می باشد)
* شرکت از پذیرش سفته های ریز و متعدد معذور می باشد و می بایست برای هر قست یک سفته ارائه گردد.
* سفته ها حتی المکان تایپ شده و در غیر اینصورت کاملا خوانا نوشته شوند.
* نام متعهد کامل ، مطابق شناسنامه ودر مورد اشخاص حقوقی مطابق مشخصات ثبتی در سفته ها درج شود.
* ظهر سفته باید توسط فرد دیگرکه دارای حساب جاری بوده و بانک مربوطه هم آن را گواهی امضاء نموده باشد ضمانت گردد.درغیر اینصورت متقاضی می بایست معادل هر سفته یک برگ چک در سررسیدهای تعیین شده برای تضمین وصول سفته ها ارائه نماید.
* متقاضی محترم می بایست هرگونه تغییر مکان جغرافیایی محل سکونت خود را سریعا به صورت کتبی به دفتر به دفتر شهرک صنعتی جهت درج در پرونده و دفترچه قرارداد اعلام نموده و رسید اخذ نمایند.

د: چگونگی تخصیص زمین و تحویل :
* پس از تکمیل اسناد لازم و اخذ تاییدیه از واحد مالی مبنی بر صحت مدارک و اسناد مالی دریافت شده،متقاضی می تواند برای تحویل زمین به واحد واگذاری مراجعه نماید.

ه: نحوه پرداخت اقساط :
* متقاضیان محترم می بایست قبل از تاریخ سررسیدسفته ها که عموما دهم هر ماه می باشد نسبت به حواله وجه آن ها طبق فرم بانکی مخصوص شرکت شهرکهای صنعتی مربوطه با درج مشخصات کامل و قید شماره تخصیصی بانک برای آن سفته اقدام نمایند
* توجه فرماییدعدم پرداخت بدهیها در موعد مقررموجب واخواست سفته ها شده و مشمول جرائم متعلقه خواهد شد.مجموع هزینه های واخواست،هزینه های مابه التفاوت،هزینه دادرسی و اقدامات حقوقی و سهمی از هزینه های اداری از اینگونه متقاضیان دریافت خواهد شد. 

 ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی:


۱- طرف قرارداد موظف است ساختمان‌ها و تأسیسات مربوط به کارگاه، کارخانه، انبار و یا فضای اداری خود را حداقل به فاصله ۵ متر از اطراف محدوده زمین احداث نماید. در مورد زمین‌های به مساحت یک هزار مترمربع و کمتر از آن، ۳ متر منظور شود؛ مشروط به این‌که حداکثر/ حریم مرقوم می‌تواند حداقل ۵ ارتفاع ساختمانهای داخل عرصه از ۶ متر تجاوز نکند و در غیر این صورت حریم ۵ متر باید رعایت شود. تبصره ۱- تنها ساختمان نگهبانی و سرایداری در یک طبقه (همکف ) می توا ند در حریم دیوار مجاور به خیابان دسترسی احداث گردد.
۲- در صورتی که شهرک نزدیک فرودگاه بود ه و ارتفاع ساختمان و تاسیسات و یا دودکش آن بیش از ۲۰ متر باشد طرف قرارداد موظف است با مراجعه با اداره فرودگاه محل ،موافقت فرودگاه را با ارتفاع مستحدثات اخذ و به شرکت ارائه نماید و در صورتی که طبق تشخیص فرودگاه نیاز به نصب علایم و چراغ های مخصوص هوانوردی باشد نسب ت به نصب علایم و چراغ طبق نظر مقامات فرودگاه اقدام نماید.
۳- احداث هر گونه ساختمان مستلزم دریافت مجوز احداث بنا از شرکت شهرکهای صنعتی استان می باشد.
۴- دیوارهای بین قطعات می بایست حداکثر به ارتفاع ۲ متر و اضلاع مجاز معابر باید به صورت مشبک به ارتفاع حدود ۲ متر (احداث سکو با مصالح بنایی حداکثر به ارتفاع ۸۰ سانتیمترو بقیه آن تا ارتفاع مورد نظر به صورت مشبک ) اجرا شود.
۵- طرف قرارداد ملزم است امور رفاهی و بهداشتی و حفاظتی کارگران را مطابق قوانین و مقررات جاری کشور چه در زمان اجرای عملیات ساختمانی و چه پس از پایان کار و در حین بهره برداری مراعات و اجرا نماید.
۶- به منظور حریم چاههای آب مورد نیاز شهرک ،حفر چاه آب توسط طرف قرارداد در داخل شهرک صنعتی منوط به تصویب هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان می باشد.
۷- آبهای جاری ناشی از بارندگی می بایست توسط لوله و کانال و کانیو به کانال ها و کانیوهای شبکه تخلیه آبهای سطحی شهرک منتقل گردد . هدایت آبهای سطحی به شبکه فاضلاب مجاز نبوده ،همچنین تخلیه پساب بهداشتی و صنعتی به شبکه آبهای سطحی ممنوع می باشد.
۸- چنانچه قطعه زمین در نبش قرار گرفته باشد گوشه هایی از زمین که در تقاطع قرار می گیرد می بایستی مطابق نقشه تفکیکی و یا ضوابط مربوطه پخ یا منحنی ساخته شود و نصب درب ورودی واحد صنعتی در پخی مجاز نمی باشد.
۹- برای حفاری پیاده رو یا خیابان به منظور کابل کشی و یا لوله گذاری و یا نظایر آن طرف قرارداد باید قبلا اجازه نامه کتبی از دفتر شهرک صنعتی دریافت و در صورت برخورد با کابل برق ،لوله آب ،گاز و یا فاضلاب می بایست فورا مراتب را به شهرک صنعتی گزارش نماید. بدیهی است جبران کلیه خسارات وارده به تاسیسات و مستحدثات شهرک از جمله زیر سازی ،روسازی ،خیابانهاو پیاده رو ها ،فضای سبز ،شبکه آب ،فاضلاب ،برق ، گاز ،تلفن ،کانالها و غیره به عهده طرف قرارداد خواهد بود.
۱۰- واحدهایی که به دلیل ماهیت تولید خود دارای صداها و ارتعاشات بیشتر از حد مجاز قابل قبول سازمان حفاظت محیط زیست می باش ند موظف هستند در طرح های ساختمانی خود پیش بینی لازم را جهت عایق بندی و جلوگیری از انتشار صوت و ارتعاش به عمل آورند.
۱۱- طرف قرارداد ملزم است از نگهداری زباله در محوطه کارگاه خودداری نماید همچنین سوزاندن زباله ها در محوطه کارگاه به هیچ وجه مجاز نبوده و در صورت مشاهده برابر مقررات رفتار خواهد شد.
۱۲- واحدهایی که میزان آلودگی فاضلاب آنها بیش از حد مجاز قابل قبول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی می باشد می بایستی قبل از تخلیه فاضلاب خود به شبکه تصفیه اولیه نموده و بعد از پایین آورد ن میزان آلودگی آن به حد استاندارد تصفیه خانه ،آن را به شبکه تخلیه نمایند . بدیهی است احداث حوضچه رسوب گیر و نصب آشغال گیر در محل اتصال به شبکه فاضلاب این گونه واحدها ضروری است . همچنین طرف قرارداد موظف است قبل از احداث و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی،پسابخود را مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست راساً دفع نماید . استاندارد میزان آلودگی مجاز فاضلاب کارگاه صنعتی هنگام به شبکه ،در پیوست شماره ۶ درج شده است. بدیهی است واحدهایی مجاز به تخلیه فاضلاب به شبکه م ی باشند که نتایج آزمایش شیمیایی فاضلاب خود را به تایید سازمان حفاظت زیست رسانده باشند.
۱۳- طرف قرارداد موظف است ضوابط و مقررات قانونی مربوط به ساخت و ساز واحدهای صنعتی را رعایت نماید.
۱۴- طرف قرارداد در زمان احداث کارگاه ها و انبار ها بایستی پیش بینی لازم را از نظ ر اتصال زمین (ارتینگ)بر اساس استاندارد ها به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه رعد و برق و عواقب آن به عمل آورد.
۱۵- واحدهایی که دارایی آلودگی از نظر صدا ،بو ،گردو غبار و گاز ،بخارات سمی بیش از حد استاندارد قابل قبول سازمان محیط زیست می باشند ملزمند پیش بینی های لا زم را برای فیلتراسیون و تصفیه آلودگی ایجاد شده توسط کارگاههای خود طبق ضوابط سازمان مزبور به عمل آورند.
۱۶- چنانچه کارگاههای صنعتی نیاز به مصرف گازهایی مانند اکسیژن و استیلن و غیره دارند می بایستی کپسولها و مخازن مربوطه را در خارج از کارگاهها به فاصله حداقل ۲ متر از کارگاهها و انبارها با ایجاد سایبان (از مواد نسوز و عایق) قرار دهند.
۱۷- هر واحد صنعتی ملزم است زباله و نخاله های حاصل از کارهای ساختمانی و مواد زائد جامد صنعتی و خطرناک ناشی از فرآیند تبخیر و تولید بر اساس ضوابط شهرک صنعتی به محلهای مجاز حمل و تخلیه نمایند.
۱۸- مصالح ساختمانی در حین و بعد از اتمام ساختمان وهمچنین نخاله های پس مانده ساختمانی ، نباید معابر عمومی را اشغال نماید.
۱۹- مواد خام و کالای تولیدی واحد صنعتی باید در محل همان واحد انبار گردیده و اشغال معابر عمومی مطلقا ممنوع می باشد ضمنا واحد صنعتی موظف است محل بارگیری و باراندازی مواد و فضولات خود را بنا به احتیاج در محوطه داخلی پیش بینی نماید و استفاده از خیابانهاو سطح پیاده رو ها بدین منظور ممنوع است.
۲۰- جهت انجام عملیات ساختمانی ،طرف قرارداد مکلف به معرفی مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال به کار،طبق مقررات سا زمان نظام مهندسی استان و تکمیل فرم نظارت می باشد.
تبصره ۱- حضور طرف قرارداد و مهندس ناظر هنگام اخذ مجوز احداث ساختمان الزامی بوده که با امضاء پشت نسخه دوم مجوز که در پرونده شرکت ضبط خواهد گردید عملی خواهد شد
تبصره ۲- شروع عملیات ساختمانی از جانب طرف قراردا د منوط به صدور مجوز احداث ساختمان از طرف شرکت می باشد.
تبصره ۳- در صورت نیاز به هر گونه تغییرات در ساختمانها و نقشه های اجرایی طرف قرارداد مکلف است نقشه های جدید را همراه با گزارش توجیهی مهندس ناظر جهت بررسی و تایید به شرکت ارائه نماید.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده