مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 17 تير 1398 در ساعت 23 : 21 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

طرح توجیهی منطقه آزاد / طرح توجیهی منطقه ویژه اقتصادی

جهت دریافت زمین از مناطق آزاد و صدور مجوز فعالیت صنعتی و همچنین اخذ زمین به صورت اجاره بلند مدت و یا اجاره به شرط تملیک و انعقاد قرارداد بلند مدت ۲۰ ساله یا ۳۰ ساله با متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق آزاد اقتصادی و یا مناطق ویژه اقتصادی سرمایه گذاری می بایست به ارائه طرح توجیهی به منطقه آزاد اقدام نماید در طرح توجیهی منطقه آزاد می بایست مشخصات دقیق کسب و کار و یا فعالیت صنعتی به صورت کامل بررسی شود از جمله مواد مهم برآورد میزان نیاز انشعاب آب ، انشعاب برق ، انشعاب گاز و غیره و همچنین میزان خوراک ورودی به کارخانه و سهم بندر از میزان خوراک ورودی به مجموعه می باشد. بنابراین میزان اجاره ثابت و همچنین میزان اجاره متغیر در طرح های توجیهی مربوط به مناطق آزاد بندری به صورت دقیق محاسبه و ارائه گردد. البته در صورتی که طرح توجیهی جهت ارائه به مناطق آزاد غیر بندری باشد برخلاف اراضی بندری که قرارداد زمین به صورت اجاره بلند مدت ثابت و متغیر می باشد قرارداد انعقاد زمین به صورت خرید قطعی و اجاره به شرط تمکیک می باشد.
در طرح توجیهی قابل ارائه به مناطق آزاد بندری همچنین موارد زیر محاسبه و ارائه گردد : درآمد به ازاي هر تن كالاي توليدي ، هزينه جاري به جز سهم بندر به ازاي هر تن مواد اوليه ، سود به ازاي هر تن ، اجاره ثابت (سهم بندر) به ازاي هر تن مواد توليدي ، سهم بندر از سود ( هر تن مواد توليدي ) ، نرخ بازده داخلی IRR ، دوره بازگشت سرمایه متحرک DPBP (با لحاظ نرخ تنزيل ۲۰%) ، دوره بازگشت سرمایه عادی NPBP
از جمله مناطق آزاد که می توان جهت دریافت زمین برای سرمایه گذاری اقدام نمود ، منطقه آزاد اروند ، منطقه آزاد چابهار ، منطقه آزاد ارس ، منطقه آزاد ماکو ، منطقه آزاد کیش ، منطقه آزاد قشم و ... می باشد.
در طرح توجیهی منطقه آزاد می بایست بازار محصول یا خدمات قابل ارائه به صورت دقیق بررسی شده و میزان تقاضا جهت برآورد نیاز داخلی و یا هدف های صادراتی محصول بررسی گردد همچنین منابع تامین مواد اولیه مورد نیاز طرح توجیهی باید بررسی و طرح نیز از نظر فنی سرمایه گذاری نیز به طور دقیق ارزیابی گردد و نهایتا مدل کسب و کار با استفاده از نرم افزار کامفار مدل و شاخص های مالی طرح ارائه گردد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
شماره تماس
10 / 10
از 3 کاربر