021-22750811
مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱
ورود همکارانعضویت همکاران

ارائه ایده های سرمایه گذاری

10 / 10
از 1 کاربر

خدمات دپارتمان مطالعات فرصت‌سنجي-ایده‌یابی (Opportunity Studies) مطصا :

بررسی دقیق فرصت های سرمایه گذاری منطقه مورد نظر با توجه به مزیت های و شرایط خاص استان از نظر دسترسی به مواد اولیه ، دسترسی به بازار های داخلی و بازارهای صادراتی بالقوه، با استفاده از مطالعات میدانی و مشخصات و آمار و اطلاعات سازمان ها و ادارات مختلف و مراکز علمی و دانشگاهی به طوری که به عنوان نقشه راه طرح توجیهی نهایی مورد استفاده قرار گیرد.

ثبت نظر
نام شما :
تلفن :