مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

طراحی نقشه های سیویل ، الکتریکال و مکانیکال

خدمات دپارتمان طراحی صنعتی مطصا :

طراحی نقشه های نهایی سیویل با جزئیات و توجیهات خاص طرح صنعتی مورد نظر

طراحی نقشه های نهایی الکتریکال با جزئیات و توجیهات خاص طرح صنعتی مورد نظر

طراحی نقشه های نهایی مکانیکال با جزئیات و توجیهات خاص طرح صنعتی مورد نظر

طراحی نقشه های نهایی چیدمان خط تولید با جزئیات و توجیهات خاص طرح صنعتی مورد نظر

طراحی نقشه های نهایی چیدمان سالنهای تولید و ساختمان های اداری و رفاهی با جزئیات و توجیهات خاص طرح صنعتی مورد نظر

طراحی نقشه های نهایی کلیه تاسیسات مورد نیاز کارخانه با جزئیات و توجیهات خاص طرح صنعتی مورد نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
شماره تماس
10 / 10
از 1 کاربر