مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

عارضه يابي بنگاه ها و بهينه سازي فرايندها

برخی از شرح خدمات عارضه یابی سازمانی و صنعتی :

  • تعیین نقاط ضعف و قوت ، عارضه ها و فرصت هاي موجود سازمان توسط تیم مشاور
  • شناسایی بررسی و تحلیل محیط موجود براي بررسی عملکرد سازمان توسط تیم مشاور
  • تعریف آموزش ها و پروژه هاي کاربردي مورد نیاز سازمان توسط مشاور
  • بررسی دقیق و مشخص نمودن علل تأخیرات پروژه هاي سازمان یا واحد صنعتی
  • محاسبه شاخص هاي بهره وري و سودآوري برای کارخانه یا سازمان
  • تحلیل دقیق ساختارها، فرآیندها اهداف و استراتژي هاي سازمان یا واحد صنعتی و بهبود آنها
  • تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندي مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی
  • میزان سهم از بازار و تحلیل رقباي داخلی و خارجی توسط مطالعات بازار و تهیه طرح توجیهی
  • عارضه یابی منابع انسانی، ارگونومی و محیط کار و همچنین استفاده از تکنیک های روانشناسی صنعتی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
شماره تماس
10 / 10
از 1 کاربر