مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

طرح تولید کنسانتره انار

روش تولید کنسانتره انار:

خط دريافت و کنترل ميوه و استخراج آب ميوه تازه Line A: Fresh Fruit Treatment and Juice Extraction Line

در اين بخش پس از تخليه مواد در حوضچه شستشو به روش غوطه وري از مخزن شستشو ميوه توسط بالا بر وارد قسمت سورتينگ مي شود.  در اين قسمت دو بار شستشوي ميوه انجام مي گيرد در مرحله اول تميز نمودن و گرفتن گرد و غبار سطحي ميوه انجام مي پذيرد که گل و لاي در قسمت تحتاني وان شستشو جمع خواهد شد و در مرحله بعد پس از انتقال ميوه ها از  الواتور وان شستشو توسط دوش آب بر روي کانواير مجددا شستشو مي شوند و آب اضافي از زير کانواير خارج مي گردد ، اين انتقال دهنده ميوه ها را به قسمت سورتينگ برده و در آنجا ميوه هاي نامناسب ، نامرغوب و فاسد به صورت دستي توسط اوپراتور جدا مي شوند.  در مرحله بعد انار ها به دستگاه جدا کنده پوست از دانه و تانن فرستاده مي شوند که اين کار توسط ماشين Megra Desheller انجام مي پذيرد.

دانه هاي جدا شده از ماشين Megra Desheller به تانک ذخيره فرستاده مي شود که اين تانک با استفاده از يک پمپ تخليه دانه ها را به پرس ممبران براي آبگير تغذيه مي کند با استفاده از اين پرس آبگيري بسيار نرم انجام مي پذيرد قابل ذکر است اين دستگاه با يک سيکل پرسي اتوماتيک که با يک PLC کنترل مي شود مديريت مي گردد که اين برنامه بسيار ساده و منعطف پذير مي باشد.

 

 خط فيلتراسيون آبميوه انار و درجه بندي LINE B: Pomegranate Juice Treatment and Clarification Line

در اين مرحله آبميوه استخراج شده توسط غربال ارتعاشي Vibroscreener پوسته هاي داخلي انار جدا مي شود و آبميوه به قسمت پيش گرم و پيش سرد فرستاده مي شود. در مرحله بعد آبميوه به تانک هاي Treatment tanks جهت افزايش کيفيت انتقال داده مي شود که اين مرحله بين 3 تا 4 ساعت طول مي کشد.

 پس از اين مرحله آبميوه به دستگاه اولترا فيلتراسيون براي خالص سازي و فيلتراسيون فرستاده مي شود که در اينجا فيلتراسيون اتوماتيک و پيوسته آبميوه با تمرکز بر روي ذرات جامد و بزرگ انجام ميشود ، خروجي اين مرحله آبميوه عاري از مواد جامد مي باشد.

 

خط توليد کنسانتره و بسته بندي آسپتيک  LINE C: Concentration and Aseptic Line

آبميوه انار فيلتراسيون شده در اين مرحله به دستگاه تغليظ (اواپراتور) Evaporator براي عمليات کنسانتره گيري تا بريکس 65 فرستاده مي شود. پس از اين مرحله کنسانتره توليد شده به دستگاه استريلازيسيون جهت استريل شدن فرستاده مي شود.

در مرحله بعد کنسانتره استريل شده به دستگاه بسته بندي آسپتيک منتقل مي گردد اين دستگاه توانايي بسته بندي رنج وسيعي از محصولات را در سايز هاي مختلف دارد همچنين اين دستگاه داراي حداقل تعميرات و نگهداري و تغييرات عملکرد را در طولاني مدت دارد ، پيشنهاد سازنده بسته بندي در بشکه هاي 220 ليتري مي باشد. همچنين به منظور کاهش تغيير رنگ کنسانتره توليدي سازنده پيشنهاد مي نمايد محصول نهايي پس از بسته بندي در داخل سردخانه زير صفر نگهداري گردد.

 

سيستم PLC  Electric Board with PLC

کل فرايند توليد توسط سيستم PLC مانيتورینگ مي گردد.

 

پمپ هاي گريز از مرکز جهت تميز نمودن خط  Centrifugal pumps for cleaning

اين پمپ ها جهت ايجاد يک مدار شستشوي CIP بسته طراحي شده اند که جهت نگهداري و شستشوي خط توليد ضروري مي باشند.

 

 سيستم حذف و انتقال ضايعات ميوه Line Z: Waste Elimination System

تجهيزات این خط شامل يک سري کانوايرهاي اسکرو براي انتقال ضايعات ميوه (پوست و ...) به خارج از خط توليد مي باشد.

10 / 10
از 1 کاربر