مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

طرح سورتینگ و بسته بندی میوه

سورتينگ و بسته بندي ميوه

توسط دستگاه های مکانیزده در ابتدا ميوي شستشو شده و سپس بر اساس وزن سورت می شود که بر اساس نياز بازار به صورت بسته بندي کارتني ، سبدي و يا بسته بندي در توري در وزن هاي مختلف بسته بندی می گردد. عموما یک خط تولید سورتیگ میوه می بایست قابليت سورت انواع ميوجات کروي را داشته باشد.

 

7 / 10
از 2 کاربر