مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

پروژه‌های صنایع کشاورزی

برخی از سوابق اجرای شرکت مهندسین مشاور طرح ریزی صنایع در زمینه پروژه‌های کشاورزی و تدوین طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی به شرح زیر می باشد:

 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی احداث گلخانه هیدروپنیک
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی احداث سردخانه میوه
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی احداث دامپروری سه هزار راسی
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پرواربندی گوسفند
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پرورش بز سانن
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای
 • مطالعات امکانسجی و طرح توجیهی احداث گلخانه رز و آنتوریوم
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پرورش عقرب
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پرورش شتر مرغ
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی دامداری
 • مطالعات امکانسجی و طرح توجیهی گاوداری
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پروار بندی بره
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پرورش آلوئه ورا
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی پرورش زالو
 • مطالعات امکانسنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی احداث کارخانه رب گوجه
9 / 10
از 4 کاربر