مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

پروژه‌های صنایع معدنی و کانی غیر فلزی

برخی از سوابق اجرای شرکت مهندسین مشاور طرح ریزی صنایع در زمینه پروژه‌های صنایع معدنی و کانی غیر فلزی و تدوین طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی به شرح زیر می باشد:

10 / 10
از 2 کاربر