مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

پروژه‌های صنایع نساجی

برخی از سوابق اجرای شرکت مهندسین مشاور طرح ریزی صنایع در زمینه پروژه‌های صنایع نساجی و تدوین طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی به شرح زیر می باشد:

10 / 10
از 1 کاربر