مشاوره تخصصی : ۲-۲۲۷۵۰۸۱۱-۰۲۱

پروژه‌های صنعت گردشگری

برخی از سوابق اجرای شرکت مهندسین مشاور طرح ریزی صنایع در زمینه پروژه‌های صنعت گردشگری و تدوین طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی به شرح زیر می باشد:

6 / 10
از 2 کاربر